Kuva: Timo-Pekka Aaltonen

Suomalainen tervantuotanto saa jatkua

Syksyllä 2015 aloitettu tervanpelastuskampanja on onnistunut, ja kotimaisen mäntytervan valmistus saa jatkua. Kolmen suurimman suomalaisen tervanvalmistajan mäntyterva rekisteröitiin toukokuun puolivälissä 2018 Euroopan kemikaalivirastoon ECHAan. Takaraja rekisteröinnille oli 31. toukokuuta.

Pohjoismaisen mäntytervan (Nordic Pine Tar) päärekisteröijä on Saarijärven Hautaterva (yrittäjä Topi Hakkarainen) ja muut rekisteröijät Lentiiran Terwa Ky (Toivo Heikkinen) sekä Puirova (Markku Sutinen). Rekisteröineet yritykset voivat vastedes tuottaa tervaa 1-10 tonnia vuodessa.

Esimerkiksi kyläyhdistykset tai tapahtumajärjestäjät saavat tuottaa jatkossakin tervaa ilman rekisteröintiä, kunhan vuosituotanto jää alle yhden tonnin.

Tervapelastustalkoita johtaneen Eläköön terva ry:n tavoitteena oli saada kotimaiselle mäntytervalle Euroopan yhteisön kemikaaliasetuksen REACHin edellyttämä rekisteröinti ja kerätä siihen vaadittava rahoitus. Rekisteröinnin kokonaiskustannukset olivat noin 150 000 euroa.

Rahoitusta saatiin muun muassa säätiöiltä, Kirkkohallitukselta, yhdistyksiltä ja yrityksiltä. Suurimmat rahoittajat ovat olleet Suomen Kulttuurirahasto, Kirkkohallitus, Svenska Kulturfonden, Koneen Säätiö, Väriteollisuus ry, Kemianteollisuus ry ja Metsäteollisuus ry. Lisäksi on ollut useita pienempiä tukijoita.

Nyt toteutuneen rekisteröinnin rahoitustapa on ollut ainutlaatuinen EU:n alueella REACH-rekisteröinnin toimeenpanossa. Ilman ulkopuolista rahoitusta rekisteröinti ei olisi onnistunut, ja laajamittaisempi kotimaisen tervan valmistus olisi loppunut kesäkuun alusta lähtien.